Whatsapp Hattımız

REZERVASYON VE ÖDEME VE İPTAL ŞARTLARI VE İADE KOŞULLARI

REZERVASYON VE ÖDEME VE İPTAL ŞARTLARI VE İADE KOŞULLARI

Hesabımıza yatırılan, villa/apart/daire/otel bedelinin ön ödeme miktarı (EFT ile veya Havale ile veya Kredi Kartı ile ''tek çekim veya taksitli'', veya Peşin Olarak veya Mail Order ile veya vb.) ödeme yaptığınız andan itibaren, otel’e giriş tarihinize 30 gün kalıncaya kadar yapılan iptallerde, ön ödeme ücretinizin tamamı yanacaktır, çünkü bu ödemenin tamamı Otel sahibine ön ödeme olarak yapılmıştır. Geriye kalan miktarı, otel’e giriş anında, tarafımıza ödemeniz gerekmektedir. Müşteri, seyahat başlamadan önce seyahatlerini iptal edebilir. Müşterinin iptal bildirisini Bilem Otel'e yazılı olarak yapılması zorunlu olup yazılı yapılmayan bildirimler kabul edilemez.

İptal durumlarında Bilem Otel, seyahatle ilgili olarak aldığı önlemlerin ve masrafların karşılanması için seyahat anlaşmasında belirtilen hizmetlerin toplam bedelleri üzerinden müşteriden belirli yüzdelerini alacaktır. Bu miktarlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

İptal koşulları;

a) Rezervasyon için gönderilen kaporanın kesinlikle iadesi yoktur.
b) Seyahat başlangıcından önceki 30. güne kadar olursa, müşteri, toplam seyahat bedelinin %35’ini ödemek zorundadır.
c) Seyahat başlangıcından önceki 29. gün ile seyahat başlangıcı olan gün arasında olursa veya müşteri hiç gelmezse müşteri seyahat bedelinin %100'ünü ödemek zorundadır.

Müşteri kendi isteği doğrultusunda, otel bedellerinin tamamını Bilem Otel’e ödemesi durumunda (EFT ile veya havale ile veya peşin olarak veya kredi kartı ile tek çekim halinde) ödeme yaptığı andan itibaren otel’e 30 gün kalıncaya kadar yapılan iptallerde ödenmiş olan bedelin %35'i (yüzde otuz beşi) yanacaktır. Geri kalan %65'i (yüzde atmış beşi) bildireceğiniz hesap numarasına iade edilecektir. Gönderim masrafları da bu paranın içerisinden kesilecektir. Çünkü bu bedelin %35'i (yüzde otuz beşi) otel sahibine ön ödeme olarak yapılmıştır. 

Eğer rezervasyon iptali otel’e giriş¸ tarihinden 30 gün veya daha az gün önce gerçekleşir veya otele giriş¸ yapmazsanız ve otelde hiç konaklamazsanız ödemiş¸ olduğunuz toplam seyahat ücreti iade edilmez.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerin iade işlemlerinden dolayı ortaya çıkan ve çıkacak olan, Bilem Otel'e Türkiye Cumhuriyeti Devleti, banka veya bankalar tarafından yüklenecek olan maddi zarar, komisyon ücreti vs. gibi yükler müşteriye iade edilecek paranın içerisinden kesilir.

Herhangi bir nedenle, otel rezervasyonunun Bilem Otel tarafından iptal edilmesi durumunda, bu durum en kısa zamanda müşteriye bildirilecektir. Eğer portföyümüzde aynı tarihlerde müsait, eşdeğer bir oda varsa müşteriye önerilecektir. Müşterinin onaylamaması ve “mücbir sebepler” maddesine girmeyen durumlarda, alınan para müşteriye iade edilecektir.

Rezervasyon iptalleri, yazılı olarak (elektronik posta ile veya iadeli taahhütlü mektup ile) yapılabilir. Telefon yolu ile konuşarak yapılan rezervasyon iptallerinin geçerliliği kesinlikle yoktur. Rezervasyon iptalleri, Bilem Otel‘in eline, yazı, ulaştığı andan itibaren geçerlidir.

Müşterinin kusurundan kaynaklanan bir sebep veya usulüne uygun olarak yazılı bildirim yapılmaksızın sözleşmenin feshi durumları dahil olmak üzere is¸ bu sözleşmenin tarafların açık beyanıyla rezervasyon onayından itibaren geçerli olmak kaydıyla, odanın kullanılmamasından Bilem Otel sorumlu tutulamaz. Sözleşmede gösterilen bedelin tümü odanın kararlaştırılan teslim tarihinde muaccel hale gelip, Bilem Otel’in bu yöndeki tüm hukuki hakları saklıdır.